Tarifat 2013

Dhomat jane me 3,4 dhe 6 krevate .Gjithashtu mund te shtohet edhe 1 krevat portativ. Per informacione te tjera mos ezitoni te na kontaktoni.

Tipi Korrik Gusht
Dhome per 3 pers. 25 euro 30 euro
Dhome per 4 pers. 30 euro 35 euro
Dhome per 6 pers. 40 euro 45 euro